Ogłoszenia związane z organizacją I Komunii św. w roku 2023

Termin I Komunii św. w roku 2023 został wyznaczony na trzecią niedzielę maja (21 maja 2023) wstępnie na godz. 12:00 (godzina może ulec zmianie po wyznaczeniu Rady Rodziców i zasięgnięcia ich opinii). Ostateczna godzina zostanie wyznaczona do końca listopada.

Harmonogram dotyczący dzieci i rodziców

9 października (niedziela) godz. 10:30 – Msza św. dla dzieci z poświęceniem różańców

14 października (piątek) godz. 17:00 – Spotkanie organizacyjne dla rodziców i wybranie Rady Rodziców

8 grudnia (czwartek) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP godz. 18:30ZMIANA na godz. 17:00 Msza św. z poświęceniem medalików Niepokalanego poczęcia

6 stycznia (piątek) godz. 10:30 – Msza św. dla dzieci z poświęceniem książeczek do I Komunii św.

Informacje na temat: zamawiania strojów komunijnych, wyborze książeczek, fotografa, kamerzysty, daru dla parafii, wysokości zbieranych składek będą podane później (po wyborze Rady Rodziców). Ksiądz nie zajmuje się zbieraniem pieniędzy na organizację I Komunii.

Uczestnictwo dzieci w nabożeństwach październikowych:

Nabożeństwa różańcowe dla dzieci odbywając się w naszej parafii w każdy poniedziałek, wtorek i piątek o godz. 17:50. Podczas nabożeństw dzieci mogą prowadzić dziesiątek różańca przez odmawianie modlitwy Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo do mikrofonu. Dzieci, które chcą prowadzić modlitwę powinny być w kościele przynajmniej 5 minut wcześniej (czyli o 17:45)

Dzieci I komunijne zobowiązane do uczestniczenia w naszej parafii w nabożeństwach październikowych przynajmniej 5 razy. (nie muszą być koniecznie kiedy odbywają się nabożeństwa dla dzieci)

Katechezy przy parafii

Przynajmniej raz w miesiącu dzieci powinny przyjść na katechezę przed Mszą św. dla dzieci, która odbywać będzie się niedzielę o godz. 10:10 w salce na plebanii. Katecheza ma charakter liturgiczny, na której wyjaśnia się jak dziecko powinno się zachować podczas nabożeństw i Mszy św., a także co oznaczają te znaki z jakimi dziecko spotyka się w czasie liturgii.

Harmonogram spotkań na katechezach

2 niedziela miesiąca (9. października, 13 listopada, 11 grudnia) – uczniowie Szkoły Podstawowej 108

3 niedziela miesiąca (16, października, 20 listopada, 18 grudnia) – uczniowie Szkoły Podstawowej 74

4 niedziela miesiąca (23 października, 27 listopada, UWAGA!!! zmiana 4 grudnia) – uczniowie Szkoły Podstawowej 58

Rodzice dzieci spoza wymienionych wyżej szkół wybierają termin wg uznania i pilnują ich przestrzegania przez dziecko.

Gdyby dziecko nie mogło uczestniczyć w danym miesiącu z przyczyny losowych, powinno pojawić się w terminie innej grupy albo zostać usprawiedliwione u ks. Darka (prowadzącego przygotowanie w parafii)

Modlitwy, które dziecko powinno poznać do I Komunii Świętej

Katecheci zostali poinformowani, aby oceniać dziecko ze znajomości modlitw wg  załączonego formularza.

Rodzice powinni pomagać dziecku w nauce przez używanie tych modlitw w codziennej modlitwie rodzinnej i prywatnej dziecka. Niektórym dzieciom potrzeba więcej czasu, dlatego proszę o okazanie dużo cierpliwości i wrażliwośći na indywidualne możliwości dziecka.

Zaangażowanie dzieci podczas Mszy św.

Wszystkie dzieci (zwłaszcza przygotowujące się do I Komunii) są mile widziane w scholii, która będzie prowadzić śpiew podczas Mszy św. dla dzieci w co drugą niedzielę pod okiem p. Jolanty Litmanowskiej, katechetki SP 108. Próby śpiewu odbywać będą się w każdą środę o 15:30 przez jedną godzinę.

Informujemy również, że dzieci pragnące wstąpić do scholi dziecięcej są zaproszone na próbę 20 listopada (niedziela) na godz. 10.00. Próba potrwa do Mszy św. dziecięcej.

Chłopcy mogą zgłosić się do służenia do Mszy św. dla dzieci jako ministranci albo zgłosić się na stałe do Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii św. Bonifacego, co wiąże się już z formacją duchową i intelektualną.

Różne Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii

Dzieci po każdej Mszy św. dla dzieci mogą otrzymać naklejki, które będą wklejać do specjalnego kalendarzyka. Kalendarzyk dziecko może otrzymać, jeśli zbierze 3 naklejki z poprzednich niedziel (nie musi być pokolei). Zbieranie naklejek nie jest obowiązkowe.

Dzieci powinny uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę oraz w święta nakazane (tj. 1 litopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia, 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Bożego, czyli Trzech Króli, Uroczystość Bożego Ciała – 60 dzień po Wielkanocy, w 2023 przypada na czwartek 8 czerwca 2023, oraz 15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny)

Proszę, aby rodzice uświadamiali swoje dzieci, że w te dni powinniśmy uczestniczyć we Mszy św., a jeśli je opuszczamy bez ważnej przyczyny (np. choroba, poważna przeszkoda losowa) popełniamy grzech ciężki, z którego należy się wyspowiadać przed kapłanem, zanim przystąpi się do komunii.

Najważniejsze wymogi co do dziecka przygotowującego się do I Komunii to: świadomość rozróżniania dobra i zła, a przez to wybieranie dobra i unikanie zła, oraz rozumienie, że Chleb który dostajemy podczas Mszy św. jest inny niż ten który jemy jako codzienny. Dziecko powinno Komunię św. traktować z szacunkiem i powagą. W przypadku braku omawianej dojrzałości, komunia św. może zostać odroczona. Dlatego proszę, aby rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi, co oznacza przyjmowanie komunii św. dla człowieka, dlaczego Chrystus ustanowił Eucharystię jak sakrament oraz że każda Eucharystia sprawowana przez kapłana jest przypomnieniem wydarzeń z wieczernika w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Rodzice mogą posiłkować dodatkowymi materiałami, aby pomóc swoim dzieciom zrozumieć duchowy aspekt I Komunii św. Polecam zwłaszcza katechezy dostępne w wersji online (katechezy dla rodziców) i materiały w formie skoroszytów z przystępnymi dla dziecka i dorosłego materiałami (skoroszyty dla rodziców). W przypadku tego ostatniego mogę zamówić i przekazać za kwotę 12 zł od rodziny.

 

 

 

Organizacyjne sprawy dotyczące uroczystośći I Komunii Św.

Pierwsza Komunia Św. będzie udzielona 29 maja 2022 o godz. 12:00.

Spotkanie organiazacyjne do I Komunii (podział obowiązków jak sprzątanie i funkcji na Mszy św.) odbędzie się 8 maja po Mszy św. o godz. 10:30. Miejsce spotkania Ciuchcia.

Próby do I Komunii Św. odbędą się w kościele w następujące dni:

 • 14 maja (sobota) godz. 15:00 – obowiązkowo wszystkie dzieci
 • 21 maja (sobota) godz. 15:00 – dzieci, które będą miały wyznaczone funkcje podczas Mszy św.
 • 27 maja (sobota piątek) godz. 15:00 – próba generalna przed I Komunią Św.

Może pojawić się dodatkowy termin próby (jeśli będzie potrzebna) ale zostanie on ustalony jako awaryjny podczas spotkania organizacyjnego.

Spowiedź przed I Komunią Św. odbędzie się w sobotę od godz. 10:00. Rodzice będa mogli przystąpić w ten dzień do sakramentu pokuty.

Godzina Mszy św., w której będzie udzielana I Komunia św.

Wraz z ks. Proboszczem została ustalona godzina Mszy św., w której będzie udzielana I Komunia św. na godz. 12:00 dnia 29 maja.

Próby do I Komunii św. odbędą się w 2 tygodniu po Wielkanocy. Szczegółowy plan będzie podany w następną niedziele.

Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili się na spotkanie o charakterze scrutinium. Rodziców dzieci, które jeszcze tego nie uczynili, proszę o pilny kontakt, bo inaczej będę zmuszony do niedopuszczenia dziecka do I Komunii św.

Wiadomość od komitetu rodziców przygotowujących I Komunię świętą

Dnia 03.04 po mszy dla dzieci odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.
Tego dnia będę przekazywać informacje związane z terminami przymiarek strojów dzieci w Niedzielę Palmową (10.04) w Ciuchci, których niestety nie mogę umieścić na stronie kościoła. Dlatego bardzo proszę o Państwa obecność.

Tę informację można również otrzymać w sklepie przygotowującym stroje komunijne dzieci.

Karolina Gruszecka- komitet

Scrutinia dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

Po czasie ferrii przyszedł czas na wzmożoną pracę.

Poświęcenie książeczek, różańców i medalików dzieci odbędzie się 25 marca (piątek) na Mszy św. wieczornej o godz. 18:30. Jest to Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Proszę, aby rodzice zaopatrzyli swoje dzieci w te przedmioty (jeśli tego jeszcze nie uczynili)

Od dzisiaj można umawiać się z ks. Dariuszem na rozmowę, która ma charakter obowiązkowy. Rodzice wraz z dzieckiem mają spotkać się na rozmowę, na której głównym tematem będzie przygotowanie dziecka do I Komunii Św.

Na rozmowie najważniejsze kwestie to:

 • życie religijne rodziny i dziecka (ulubiona modlitwa, co sprawia trudność, a co jest jeszcze do poprawy)
 • zweryfikowanie zdolności dziecka do odróżniania dobra od zła (przykłady dobrych i złych uczynków)
 • wiedza nt. sakramentu Eucharystii (jakie wydarzenie upamiętnia?; rozumienie, że zakonsekrowany chleb jest Ciałem Chrystusa i należy się Mu szacunek jak Bogu; co to jest stan łaski i co daje Eucharystia dziecku?)

Na rozmowę można umówić się z ks. Darkiem w swoim domu (tak jak podczas kolędy) bądź na plebanii, telefonicznie lub w zakrystii.

Można umawiać się na poniżesze terminy:

 • poniedziałek godz. 16 – 18
 • wtorek godz. 16 -18
 • środa godz. 14-18
 • piątek godz. 16-18
 • sobota godz. 14 – 18

Ważne jest, aby na spotkaniu były przygotowane: kartka z zaliczeniami modlitw podpisanymi przez rodziców (jeśli ktoś zagubił można pobrać tutaj) i zeszyt (lub ćwieczenia) z religii. Spotkanie potrwa maksymalnie do 30 minut.

TERMIN OSTATECZNY do 24 marca.

Komunikat od komitetu rodzicielskiego dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

Dnia 09.01.2022r. o godzinie 11:30 ( po mszy dla dzieci ) odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci przystępujących do I komunii.
Na zebraniu będą rozdawane zakupione książeczki i różańce , dlatego proszę o Państwa obecność.
W tym dniu rozpocznie się również zbiórka pieniążków na ozdobienie kościoła i kamerzystę w łącznej kwocie 200 złotych.
FLORYSTKA – 50 ZŁ
KAMERZYSTA i FOTOGRAF – 150 ZŁ
Powyższą składkę będzie można jeszcze wpłacać  23.01.22 ; 30.01.22 ; 06.02.22. 
PO MSZY DLA DZIECI PANI KAROLINA BĘDZIE NA PAŃSTWA CZEKAĆ PRZY PLEBANII.
INFORMACJE DODATKOWE:
ALBY KOMUNIJNE WYBRANE PRZEZ KOMITET , KSIĄŻECZKI I RÓŻAŃCE (ZDJĘCIA W ZAŁACZNIKU) ZOSTAŁY ZAKUPIONE W FIRMIE
„OPUS” 
ul.Nyska 61a
50-505 Wrocław
tel. 71 792-11-70
GODZINY OTWARCIA :
Poniedziałek – Piątek
10:30 – 18:30
Jeżeli ktoś z Państwa dopiero dołączył , należy osobiście kontaktować się w/w firmą.