STOWARZYSZENIE KRWI CHRYSTUSA

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa w Parafii św. Bonifacego

Stowarzyszenie krwi Chrystusa w Parafii Św. Bonifacego powstało w czerwcu 2002 r. Inicjatorką Stowarzyszenia była S. Krystyna Kusak. Siostra Krystyna zapoznała nas z życiem Św. Marii de Mattias, historią Zgromadzenia i działalnością Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

Przez 4 lata S. Krystyna dojeżdżając z Bolesławca opiekowała się naszym Stowarzyszeniem.

Organizowała liczne uroczystości oraz pielgrzymki. Z jej inicjatywy, dzięki pracy Stowarzyszonych mogliśmy sfinansować piękny sztandar ku Czci Św. Marii de Mattias.

Przez kolejnych 7 lat opiekowała się naszą grupą S. Halina Cyganowska. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni za te lata comiesięcznych spotkań. Jej głębokie rozważania Słowa Bożego, bardzo ciekawie przedstawione, często z bardzo osobistymi refleksjami były z wielkim zainteresowaniem odbierane przez Stowarzyszonych. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dzięki S. Halinie nasza Parafia jest w posiadaniu ornatu Św. Marii de Mattias.

Od września 2013 r. opiekę nad naszym Stowarzyszeniem pełni S. Ewa Kleps.

Do naszego Stowarzyszenia należą 42 osoby. Zmianę tajemnic odbywamy w każdy I-szy piątek miesiąca po wieczornej Mszy Św. sprawowanej w intencji Sióstr Adoratorek i Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Spotykamy się w salce na plebanii i do tradycji należy lektura materiałów z duchowości (pogłębianie życia duchowego, danie świadectwa wiary, miłości bliźniego itp.).Chęć bycia razem, przeżywania i tworzenia wspólnoty zacieśnia się poprzez dzielenie się chlebem, własnymi wypiekami, wspólną modlitwą i przeżywaniem codziennych radości i smutków. W każdy piątek o 17,30 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzimy adorację modlitwami do Krwi Chrystusa.

Opiekę duchową nad naszym Stowarzyszeniem pełni ks. Wojciech Tokarz i obecnie S. Ewa Kleps