CARITAS PARAFIALNY

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Bonifacego

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Bonifacego we Wrocławiu został założony w 2006 roku. Istniała taka potrzeba ponieważ mieszkańcami parafii są w większości starsi ludzie oraz osoby nieprzystosowane do zmieniającego się rynku pracy. Od początku działalności ściśle współpracujemy z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, uczestniczymy w programie pomocy żywnościowej z Unii Europejskiej PEAD a w roku 2014 FEAD. Od 2006 roku rozdysponowaliśmy wśród najuboższych parafian kilkadziesiąt ton żywności.

W roku 2014 braliśmy udział w programie Caritas – Embargo, rozprowadzaliśmy nadwyżkę owoców i warzyw.

W roku 2014 podjęliśmy także współpracę z Bankiem Żywności, rozprowadzaliśmy wśród parafian nadwyżkę żywności z krótkim okresem przydatności do spożycia.

Od początku działalności rozprowadzamy wśród parafian własnoręcznie przygotowane palmy, wianuszki świecone na oktawę Bożego Ciała oraz wiązanki z kwiatów i ziół święcone na Święto Matki Boskiej Zielnej. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczamy na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci z Parafialnej świetlicy. Z pieniędzy tych, z okazji Św. Mikołaja przygotowujemy paczki dla dzieci z naszej parafii.

Siedziba Parafialnego Zespołu Caritas mieści się w budynku katechetycznym obok plebanii. Biuro czynne jest w środy i piątki w godz. 16-18.