KANCELARIA

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK
16:00 – 18:00

CZWARTEK
16:00 – 18:00

PIĄTEK
10:00 – 12:00

 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE:

CHRZEST

 1. Akt urodzenia dziecka z USC.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią.
 3. Jeżeli rodzice nie mają ślubu kościelnego wypełniają razem z chrzestnymi oświadczenie, które składają w kancelarii. 
 4. Jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej Parafii, zezwolenie z Parafii zamieszkania na chrzest w naszej Parafii.
 5. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są mogą pełnić funkcję chrzestnych
  Ojcem i matką chrzestną może zostać:

  – każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,
  – przyjął sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,
  – osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).
 6. Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW UDAJEMY SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ.

PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA

 1. Świadectwo Chrztu Świętego (jeżeli miał on miejsce poza naszą parafią).
 2. Udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w naszej Parafii.
 3. Świadectwo udziału w lekcjach religii w szkole (jeżeli dziecko nie uczęszcza do SP nr 74 lub SP nr 108).
 4. Jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebne jest zezwolenie na Pierwszą Komunię św. z parafii zamieszkania rodziców i dziecka .Jeżeli dziecko mieszka na terenie naszej parafii a do Komunii przystąpi w innej parafii (np. z klasą) należy ks. Proboszcza poprosić o pozwolenie na Komunię poza parafią miejsca zamieszkania.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.

 1. Odpis zupełny aktu urodzenia z USC
 2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty.
 3. Świadectwa nauki religii z ostatnich klas.
 4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną.
 5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
 6. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

POGRZEB

 1. Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 2. Data i godzina pogrzebu ustalone w Zakładzie Pogrzebowym .
 3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.
 4. Jeżeli zmarły jest spoza naszej Parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z Parafii zamieszkania zmarłego.