Ogłoszenia związane z organizacją I Komunii św. w roku 2023

Termin I Komunii św. w roku 2023 został wyznaczony na trzecią niedzielę maja (21 maja 2023) wstępnie na godz. 12:00 (godzina może ulec zmianie po wyznaczeniu Rady Rodziców i zasięgnięcia ich opinii). Ostateczna godzina zostanie wyznaczona do końca listopada.

Harmonogram dotyczący dzieci i rodziców

9 października (niedziela) godz. 10:30 – Msza św. dla dzieci z poświęceniem różańców

14 października (piątek) godz. 17:00 – Spotkanie organizacyjne dla rodziców i wybranie Rady Rodziców

8 grudnia (czwartek) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP godz. 18:30ZMIANA na godz. 17:00 Msza św. z poświęceniem medalików Niepokalanego poczęcia

6 stycznia (piątek) godz. 10:30 – Msza św. dla dzieci z poświęceniem książeczek do I Komunii św.

Informacje na temat: zamawiania strojów komunijnych, wyborze książeczek, fotografa, kamerzysty, daru dla parafii, wysokości zbieranych składek będą podane później (po wyborze Rady Rodziców). Ksiądz nie zajmuje się zbieraniem pieniędzy na organizację I Komunii.

Uczestnictwo dzieci w nabożeństwach październikowych:

Nabożeństwa różańcowe dla dzieci odbywając się w naszej parafii w każdy poniedziałek, wtorek i piątek o godz. 17:50. Podczas nabożeństw dzieci mogą prowadzić dziesiątek różańca przez odmawianie modlitwy Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo do mikrofonu. Dzieci, które chcą prowadzić modlitwę powinny być w kościele przynajmniej 5 minut wcześniej (czyli o 17:45)

Dzieci I komunijne zobowiązane do uczestniczenia w naszej parafii w nabożeństwach październikowych przynajmniej 5 razy. (nie muszą być koniecznie kiedy odbywają się nabożeństwa dla dzieci)

Katechezy przy parafii

Przynajmniej raz w miesiącu dzieci powinny przyjść na katechezę przed Mszą św. dla dzieci, która odbywać będzie się niedzielę o godz. 10:10 w salce na plebanii. Katecheza ma charakter liturgiczny, na której wyjaśnia się jak dziecko powinno się zachować podczas nabożeństw i Mszy św., a także co oznaczają te znaki z jakimi dziecko spotyka się w czasie liturgii.

Harmonogram spotkań na katechezach

2 niedziela miesiąca (9. października, 13 listopada, 11 grudnia) – uczniowie Szkoły Podstawowej 108

3 niedziela miesiąca (16, października, 20 listopada, 18 grudnia) – uczniowie Szkoły Podstawowej 74

4 niedziela miesiąca (23 października, 27 listopada, UWAGA!!! zmiana 4 grudnia) – uczniowie Szkoły Podstawowej 58

Rodzice dzieci spoza wymienionych wyżej szkół wybierają termin wg uznania i pilnują ich przestrzegania przez dziecko.

Gdyby dziecko nie mogło uczestniczyć w danym miesiącu z przyczyny losowych, powinno pojawić się w terminie innej grupy albo zostać usprawiedliwione u ks. Darka (prowadzącego przygotowanie w parafii)

Modlitwy, które dziecko powinno poznać do I Komunii Świętej

Katecheci zostali poinformowani, aby oceniać dziecko ze znajomości modlitw wg  załączonego formularza.

Rodzice powinni pomagać dziecku w nauce przez używanie tych modlitw w codziennej modlitwie rodzinnej i prywatnej dziecka. Niektórym dzieciom potrzeba więcej czasu, dlatego proszę o okazanie dużo cierpliwości i wrażliwośći na indywidualne możliwości dziecka.

Zaangażowanie dzieci podczas Mszy św.

Wszystkie dzieci (zwłaszcza przygotowujące się do I Komunii) są mile widziane w scholii, która będzie prowadzić śpiew podczas Mszy św. dla dzieci w co drugą niedzielę pod okiem p. Jolanty Litmanowskiej, katechetki SP 108. Próby śpiewu odbywać będą się w każdą środę o 15:30 przez jedną godzinę.

Informujemy również, że dzieci pragnące wstąpić do scholi dziecięcej są zaproszone na próbę 20 listopada (niedziela) na godz. 10.00. Próba potrwa do Mszy św. dziecięcej.

Chłopcy mogą zgłosić się do służenia do Mszy św. dla dzieci jako ministranci albo zgłosić się na stałe do Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii św. Bonifacego, co wiąże się już z formacją duchową i intelektualną.

Różne Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii

Dzieci po każdej Mszy św. dla dzieci mogą otrzymać naklejki, które będą wklejać do specjalnego kalendarzyka. Kalendarzyk dziecko może otrzymać, jeśli zbierze 3 naklejki z poprzednich niedziel (nie musi być pokolei). Zbieranie naklejek nie jest obowiązkowe.

Dzieci powinny uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę oraz w święta nakazane (tj. 1 litopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia, 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Bożego, czyli Trzech Króli, Uroczystość Bożego Ciała – 60 dzień po Wielkanocy, w 2023 przypada na czwartek 8 czerwca 2023, oraz 15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny)

Proszę, aby rodzice uświadamiali swoje dzieci, że w te dni powinniśmy uczestniczyć we Mszy św., a jeśli je opuszczamy bez ważnej przyczyny (np. choroba, poważna przeszkoda losowa) popełniamy grzech ciężki, z którego należy się wyspowiadać przed kapłanem, zanim przystąpi się do komunii.

Najważniejsze wymogi co do dziecka przygotowującego się do I Komunii to: świadomość rozróżniania dobra i zła, a przez to wybieranie dobra i unikanie zła, oraz rozumienie, że Chleb który dostajemy podczas Mszy św. jest inny niż ten który jemy jako codzienny. Dziecko powinno Komunię św. traktować z szacunkiem i powagą. W przypadku braku omawianej dojrzałości, komunia św. może zostać odroczona. Dlatego proszę, aby rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi, co oznacza przyjmowanie komunii św. dla człowieka, dlaczego Chrystus ustanowił Eucharystię jak sakrament oraz że każda Eucharystia sprawowana przez kapłana jest przypomnieniem wydarzeń z wieczernika w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Rodzice mogą posiłkować dodatkowymi materiałami, aby pomóc swoim dzieciom zrozumieć duchowy aspekt I Komunii św. Polecam zwłaszcza katechezy dostępne w wersji online (katechezy dla rodziców) i materiały w formie skoroszytów z przystępnymi dla dziecka i dorosłego materiałami (skoroszyty dla rodziców). W przypadku tego ostatniego mogę zamówić i przekazać za kwotę 12 zł od rodziny.